Olika typer av hjälp beroende på sjukdom/tillstånd

En arbetsterapeuts arbete ser olika ut beroende på vilken skada eller sjukdom individen är drabbad av.


Olika sorters hjälp beroende på situation

Vilken hjälp individen får beror på om det rör sig om en sjukdom, funktionsnedsättning eller psykiska problem. Arbetsterapin är anpassad efter personens individuella behov.

Nedan finns information om hjälp att få vid de olika situationerna.

Stroke

Har du fått en stroke och har svårt att komma tillbaka till aktiviteter och arbetet? Arbetsterapeuten hjälper dig då med att:

 • Utreda din förmåga att klara dina aktiviteter
 • Hjälpa dig i träningen av att klara din vardag
 • Hitta sätt som kompenserar din funktionsnedsättning
 • Prova ut hjälpmedel som underlättar när du ska förflytta dig eller kompenserar för dina minnessvårigheter
 • Ge tips på utrustning du kan köpa till ditt hem som kommer hjälpa dig
 • Ge tips om hur du kan anpassa boendet och din närmiljö
 • Skriva intyg om bostadsanpassning
 • Hjälpa dig i arbetet, både att börja arbeta igen och med att anpassa din arbetsplats. Läs mer om stroke här.

Vilken hjälp närFallprevention

Är du rädd för att ramla och göra dig illa? Detta är vanligt när man blir äldre eller om du drabbas av någon sjukdom. En arbetsterapeut skulle då kunna hjälpa dig med att:

 • Utreda fallrisken
 • Gå igenom din bostad och närmiljö
 • Ge dig tips och råd hur du kan ändra dina aktiviteter
 • Ge tips och råd hur du kan minska fallrisken
 • Hitta nya alternativa sätt för att minska fallrisken
 • Hjälpa dig med att pröva ut olika hjälpmedel så som rollator eller käpp
 • Ge tips på utrustning du kan köpa till ditt hem som minskar fallrisken

Depression

Om du känner dig nedstämd och inte orkar ta tag i ditt liv skulle en arbetsterapeut då kunna:

 • Utreda dina rutiner och vanor
 • Hjälpa dig med dina vardagliga aktiviteter
 • Hjälpa dig att utveckla nya sätt som förbättrar vardagen
 • Ge förslag på hur du hittar balans mellan dina olika aktiviteter
 • Hjälpa dig att hitta sätt att hantera din ångest
 • Hjälpa dig att behålla en hälsosam livsstil
 • Hjälpa dig i arbetet, både att börja arbeta och att anpassa din arbetsplats efter dina behov. Läs mer om depression här.

Nedsatt syn

Har du svårt att läsa, skriva, och förflytta dig på grund av att du ser dåligt? En arbetsterapeut skulle då kunna:

 • Utreda hur din synnedsättning påverkar dig i vardagen
 • Hjälpa dig med träna in nya sätt att göra aktiviteter på
 • Ge tips på hur din omgivning kan förändras
 • Hjälpa dig att pröva ut synhjälpmedel
 • Visa hur andra sinnen kan kompensera för din nedsatta syn
 • Ge tips på produkter du kan köpa som hjälper dig i din vardag. Läs mer om blindhet här.

Demens

Lider av demens och har svårt att klara av vardagen. Glömmer du saker och har svårt att passa tider? Då kan en arbetsterapeut hjälpa dig med att:

 • Utreda hur din demens påverkar dig i vardagen
 • Klara av vardagen
 • Motverka att du blir passiv
 • Pröva ut hjälpmedel som kan hjälpa dig kompensera för dina svårigheter
 • Ge tips och råd på produkter du kan köpa själv
 • Visa hur din bostad och närmiljö kan anpassas
 • Skriva intyg till bostadsanpassning

Barn med funktionsnedsättning

Har ditt barn svårt att delta i aktiviteter? Då kan en arbetsterapeut hjälpa ditt barn med att:

 • Utreda hur barnet klarar sig i normala aktiviteter
 • Vara aktivt
 • Motverka att barnet isoleras och/eller blir passivt
 • Hitta sätt som kan kompensera för funktionshindringen
 • Pröva ut hjälpmedel som kan underlätta
 • Ge tips på produkter du kan köpa till ditt barn
 • Visa hur din bostad och närmiljö kan anpassas
 • Anpassa miljön i skolan
 • Skriva intyg om bostadsanpassning

Neuropsykiatri

Neuropsykiatriska sjukdomar kan både vara minnesstörningar och demens men även ADHD, autism, Asbergers- och Tourettes syndrom. Vid alla dessa varianter kan man behöva hjälp på något sätt. En arbetsterapeut skulle kunna hjälpa dig med att:

 • Utreda vanor, aktiviteter och rutiner
 • Ge förslag på hur du kan strukturera upp vardagen
 • Hitta rutiner för att förbättra vardagen
 • Hitta hjälpmedel som passar dig exempelvis minnes- eller tidshjälpmedel
 • Visa hur din mobil och din dator kan hjälpa dig
 • Ge tips på produkter du kan köpa själv
 • Anpassa din skolmiljö
 • Komma ut i arbetslivet och anpassa din arbetsplatsLäs mer om ADHD, Asbergers och Tourettes på Bokstavsdiagnoser.se

Smärta

Har du ont någonstans? Har du så pass ont att det förhindrar dig i din vardag? Då kan en arbetsterapeut hjälpa dig med att:

 • Utreda smärtan och dina aktivitetshinder
 • Ge förslag på hur du istället skulle kunna utföra din aktiviteter
 • Visa hur du kan skona dina leder
 • Anpassa ditt hem och din närmiljö ergonomiskt
 • Hitta tekniska hjälpmedel som underlättar för dig
 • Ge tips på produkter du kan köpa själv
 • Komma ut i arbetslivet och anpassa din arbetsplats

Stress

Känner du dig så pass stressad att det påverkar ditt vardagliga liv? En arbetsterapeut kan då:

 • Utreda hur stressen påverkar ditt liv
 • Ge förslag på hur du kan hitta balans mellan aktivitet och vila
 • Hjälpa dig i dina aktiviteter
 • Hjälpa dig att hitta sätt att hanterad din stress
 • Visa dig hur din mobil och dator kan hjälpa dig hantera din stress
 • Ge förslag på produkter du kan köpa själv
 • Hjälpa dig att komma ut i arbetslivet och anpassa din arbetsplatsLäs mer om stress här.

Rörelseorganens sjukdomar

Har du svårt, eller får du ont av, att röra dig? Då kan en arbetsterapeut hjälpa dig med att:

 • Utreda hur rörelsehindret påverkar din vardag
 • Ge förslag på hur du kan göra dina aktiviteter
 • Visa hur du kan skona dina leder
 • Hitta tekniska hjälpmedel
 • Anpassa ditt hem och närmiljö ergonomiskt
 • Komma ut i arbetslivet och anpassa din arbetsplats