Anhöriga får hjälp av arbetsterapi

Är du orolig över att en närstående inte klarar sig själv? Eller behöver du hjälp som anhörig till en sjuk person? Det kan handla om avlastning i form av vård i hemmet. Men även hjälp att förbättra din egen vardag.


AnhörigSjukdom i hemmet

Om du bor med någon som är sjuk, skadad eller som åldras kan en arbetsterapeut underlätta för både dig och din närstående.

Vissa sjukdomar, som vid demens, kan personen vårdas i hemmet och du som anhörig kan behöva stöd och hjälp för att klara den vården. Ni kan båda behöva en arbetsterapeut som underlättar er vardag.

Medverka som anhörig

Du som anhörig kan vara med i utredningen av din närstående, om det inte är så att din närstående inte vill det.

Arbetsterapeuten försöker hitta lösningar både för dig och för patienten. Alla åtgärder som föreslås ska vara positiva för båda parter. De åtgärder som arbetsterapeuten föreslår ska alltså inte drabba den anhörigas aktivitetsförmåga, utan ska i stället avlasta.

Arbetsterapeuten kan också hjälpa till med utbildning och handledning om utrustning eller förflyttning i hemmet.

Arbetsterapi för dig som anhörig

Anhöriga kan få hjälp med att hantera sin nya situation när en närstående har blivit sjuk.

Många anhöriga upplever att de har så fullt upp av vårdandet att de inte har tid för sig själva. Att vårdandet blir en börda och att de tillslut känner skuld för att det känns som en börda kan leda till depression.

En arbetsterapeut hjälper dig då att hitta balans mellan aktivitet och vila och att hitta nya sätt att förbättra vardagen. Hjälper dig att hitta sätt för avlastning och hjälper även din närstående så att hon/han inte är lika beroende av dig.

Är du orolig för en anhörig?

Vill din närstående ha hjälp och det finns motivation kan ni ta kontakt med en arbetsterapeut. Detta kan ni exempelvis göra genom er vårdcentral.

En arbetsterapeut kommer då göra en utredning av vad du och/eller ni behöver för att underlätta i vardagen och göra era liv friare.

Vill din närstående inte ha hjälp kan du boka ett förutsättningslöst möte med en arbetsterapeut. Där kan arbetsterapeuten berätta vad han/hon skulle kunna hjälpa till med och efter samtalet kan din närstående besluta sig igen för om hon/han vill ha hjälp eller inte.