Fakta

Arbetsterapi – få hjälp att klara dig själv

Arbetsterapi innebär att du får hjälp från en arbetsterapeut att utifrån dina egna resurser bli så självständig som möjligt.

Olika typer av hjälp beroende på sjukdom/tillstånd

Vilken hjälp du får beroende på sjukdomen eller tillstånd

Anhöriga får hjälp av arbetsterapi

Om du eller en anhörig behöver hjälp